ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

01.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 11
Про припинення договору оренди землі від 03.09.2014 № 676.14 у зв’язку із зміною власника житлового будинку, розміщеного на земельній ділянці, та передачу в оренду Астапенку Віталію

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про припинення договору оренди землі від 03.09.2014 № 676.14 у зв’язку із зміною власника житлового будинку, розміщеного на земельній ділянці, та передачу в оренду Астапенку Віталію
 
Розглянувши клопотання Астапенка Віталія (реєстраційний номер платника податків: 2987208493), власника житлового будинку (договір дарування серія та номер:437, виданий 02.06.2023), розміщеного на земельній ділянці, що перебуває у користуванні на праві оренди у Астапенко Любові (реєстраційний номер платника податків: 1874714666) згідно з договором оренди, укладеним строком на 49 років, від 03.09.2014 № 676.14, за адресою: квартал Добринінський, будинок 39/2, м. Славутич Вишгородського району, Київської області, про укладення договору оренди цієї земельної ділянки з новим власником, керуючись статтею 321 Закону України «Про оренду землі», статями 12, 122, 124, 125, 1261, абзацом 22 частини другої статті 134 Земельного кодексу України, статями 4, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а   р а д а
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Припинити договір оренди землі від 03.09.2014 № 676.14, укладений між Славутицькою міською радою та Астапенко Любовью (реєстраційний номер платника податків: 1874714666), у зв’язку з набуттям іншою особою права власності на житловий будинок, розміщений на земельній ділянці.
  2. Передати Астапенку Віталію (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2987208493) в оренду земельну ділянку строком на 49 (сорок дев’ять) років площею 0,0285 га, кадастровий номер 3211500000:00:014:0134, яка розташована в кварталі Добринінський, 39/2, місто Славутич Вишгородського району Київської області, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, розміщений на земельній ділянці.
Цільове призначення земельної ділянки – 02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).
  1. Зобов’язати Астапенка Віталія:
1) зареєструвати право оренди на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України);
2) використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням із дотриманням вимог чинного законодавства (ст.ст. 93, 96 Земельного кодексу України);
3) забезпечити вільний безоплатний доступ для прокладення нових, ремонту, та експлуатації існуючих міських інженерних мереж, розміщених у межах земельної ділянки, утримувати її та прилеглу територію, дотримуючись санітарних норм  та правил.
  1. Попередити Астапенка Віталія, що право оренди на землю може бути припинено у випадках, передбачених статтями 141, 143 Земельного кодексу України.
  2. Будівельні роботи на земельній ділянці проводити після отримання дозволу на виконання цих робіт відповідно до чинного законодавства.
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ