ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

01.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
Про прийняття у комунальну власність  Славутицької територіальної громади принтера для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        № _________________
 
Про прийняття у комунальну власність  Славутицької територіальної громади принтера для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування
 
 
Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 275 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 844» та від 16 вересня 2020 року № 844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1175-р «Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність територіальних громад», враховуючи рішення Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 04.11.2022 № 700-14-VIII «Про надання згоди на передачу об’єктів державної власності у комунальну власність Славутицької територіальної громади», керуючись статтями 25, 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.      Прийняти з державної власності в особі Міністерства економіки України з балансу державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» в комунальну власність Славутицької територіальної громади окреме індивідуально визначене майно –принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування у кількості 1 штука (номенклатурний номер 64551) вартістю 123 750,00 грн (сто двадцять три тисячі сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) гривень (без урахування ПДВ).
2.      Затвердити акт приймання – передачі майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення (додається).
3.      Відділу бухгалтерського обліку (Вікторія ГЛАДЧЕНКО) прийняти на баланс майно, зазначене в пункті 1 цього рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.
4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Наталію ШВЕЦЬ.
 
 
 
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ
 

ДОДАТКИ

1 7 Акт приймання-передачі.pdf Переглянути