ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

01.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про затвердження Програми забезпечення діяльності ради на 2024 рік

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУКИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
___________________                                                        №_________________
 
Про затвердження Програми забезпечення діяльності ради на 2024 рік
 
З метою створення умов для ефективного та результативного виконання депутатами Славутицької міської ради своїх повноважень щодо оперативного вирішення проблем підвищення обороноздатності України, соціально-економічного розвитку територіальної громади та надання адресної допомоги славутичанам, а також покращення рівня співпраці та комунікації між депутатами міської ради та їх виборцями, на виконання рішення Славутицької міської ради від 15.09.2017 № 732-30-VII «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Славутичі», керуючись статтею25, пунктом 22 частинипершоїстатті26, частиноюпершоюстатті 59Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1. Затвердити Програму забезпечення діяльності ради на 2024 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію ради з питань законності та правопорядку (Денис Маслій),  бюджетну комісію ради (Костянтин Джалалян) та секретаря міської ради  Наталію Гантімурову.
 
 
Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ

ДОДАТКИ

1 3-25 Програма забезпечення діяльності ради 2024.pdf Переглянути